Zdravé úsporné vykurovanie

Komentár ku grafu

26.11.2009 14:56

Graf je vytvorený z dát na serveri www.tzb-info.sk.

 

Priložený graf zobrazuje výšku investície v prvom roku a pripočítava k nej výšku prevádzkových nákladov po dobu 30 rokov v dnešných cenách bez zohľadnenia inflácie.

 

Sú v ňom zohľadnené náklady na revízie, dopravu tuhých palív, náklady na skladovanie palív, na kominárov,na výmenu filtrov, aditívnych prípravkov, pozáručných prehliadok..., potrebných k fungovaniu používaného systému.

 

V grafe nie je zohľadnená práca užívateľa kúrenia, ako napr. rúbanie dreva, prikladanie do kotla.

 

Pri infravykurovaní je zarátaná aj inštalácia rozvodov a termostaty.

Fotografia použitá podľa Creative Commons szeke  © 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode