Zdravé úsporné vykurovanie

O VODE

27.07.2010 13:11

H2O, aké jednoduché! Jedna molekula kyslíka a dve molekuly vodíka. Voda sa vyskytuje všade, a to nie len na Zemi. Denne z vesmíru na našu Matičku dopadne asi 5 ton tejto veľmi zaujímavej látky. 

Vodu poznáme v troch skupenstvách. Plynnom, tekutom a tuhom. A tu je prvá zaujímavosť: Všetky látky sa objemovo zmenšujú pri znižovaní ich teploty, iba voda nie. Tá narastie o cca 10 % svojho objemu. Teda kryštalická voda má menšiu mernú hmotnosť ako tekutá voda. Preto ľad pláva na hladine.

Voda ako jediná tekutina na tejto planéte tvorí  päť základných Platónových kryštalických štruktúr! 

      4sten,          8sten,         6sten,       12sten,       20sten.

 

Voda má 100 rôznych anomálií, z ktorých si dnešní vedci nevedia vysvetliť 13.

 

 

NÁZOV

MÁ V SKUTOČNOSTI

MÁ MAŤ

Kritický bod

374 °C

50 °C

Bod varu

100 °C

-100 °C

Bod mrazu

0 °C

-120 °C

Skupenské teplo vyparovania

9,7 kcal/mol

4 kcal/mol

Skupenské teplo topenia

1,4 kcal/mol

0,5 kcal/mol

Špecifické teplo

18 cal/grad mol

9 cal/ grad mol

Vyparovacia entropia

26 cal/grad mol

19 cal/grad mol

Hustota

1 g/cm3

0,5 g/cm3

Molárny objem

18 cm3/mol

40 cm3/mol

Pri zmrznutí zmena objemu

ZVETŠENIE

ZMENŠENIE

Viskozita

1,7 c-Poise

0,2 c-Poise

Povrchové napätie.....................

75 dyn/cm.................

7 dyn/cm

 

Ďalšou zaujímavosťou je, že voda netečie nikdy rovno, ale sa stále kľukatí. Ak voda môže tiecť kľukato, tak má vyššiu rýchlosť, ako keď je donútená tiecť rovno.

Voda má pamäť. Ak vodu zmiešame s inou látkou (v správnom pomere), tá vie skopírovať informáciu o vibráciách tejto látky. Táto schopnosť vody sa okrem iného využíva aj v homeopatii. Voda sa vďaka skopírovaným vibráciam správa v tele ako pôvodný liek.

Vody je nepreberné množstvo druhov. Spomeniem niektoré z nich: Destilovaná voda, Demineralizovaná voda, Minerálna a stolová voda, Morská voda. Potom sú to vody so záhadnými názvami: Zlatá a Strieborná voda, Levitovaná voda, Diamantová voda, a napríklad aj Rozmrznutá voda má svoje špecifiká. Pre ľudské telo je najvhodnejšia Pramenitá voda. Pramenitá voda má vždy 4°C, vyviera v tieni a obsahuje minerály v koloidnej forme. Ak sa napijeme vody z prameňa, nikdy z nej neprechladneme. Voda čerpaná z podzemia ešte *nedozrela* na pitie.

Eskimáci používajú štyridsať výrazov pre *sneh*, pretože sa  naučili rozoznávať štyridsať stavov vločiek mrznúcej vody. Z tých štyridsatich druhov ľadu sú iba dva vhodné na stavbu iglu.

Ak máte prístup k pramenitej vode spravte si jeden pokus. Odvážte sa pred pitím na presnej váhe, takej ktorá dokáže merať aspoň dekagramy. Vypite liter nápoja: šťavu z ovocia, pivo, kávu, minerálku z hypermarketu, mlieko, čaj..., a po 10 minútach sa znova odvážte. Budete vážiť o kilo viac. Ak ten istý pokus spravíte s Pramenitou vodou teplou 4°C po desiatich minútach budete vážiť viac len o 3-4 dkg. Ako je to možné, kde sa stratilo 0,6-0,7 dkg vody? Odpoveď je veľmi prekvapujúca: voda sa v tele dematerializovala a premenila sa na energiu. Energiu potrebnú pre náš život. Neveríte? Vyskúšajte.

Ďalšou vlastnosťou pramenitej vody je, že dokáže výrazne zmierniť bolesť. Bolesť je spôsobená usadzovaním nevhodných minerálov v orgánoch. Pitím dostatočného množstva vody telo dokáže tieto minerály vylúčiť a tak odstrániť bolesti.

1. TVRDÁ VODA

“Tvrdá voda je taká, ktorá obsahuje nadmerné množstvá vápenatých solí - uhličitany a sírany vápnika a magnézia. Sodík, železo, meď, kremík, dusičnany, chloridy, vírusy, baktérie, chemikálie a ďalšie škodlivé anorganické minerály a soli môžu byť tiež prítomné.

Väčšina všetkých vôd čo pijeme pochádza z verejných vodných systémov a súkromných prameňov.Je to tvrdá voda. Všetky vody, čo pretekajú cez alebo nad zemou, majú určitý stupeň tvrdosti. Čím dlhšie sa voda prediera cez pôdu a skaly, tým tvrdšia ostáva a tak je aj viac škodlivá.

 

2. SUROVÁ VODA

Surová voda je voda, ktorá nebola nijako ošetrená. Môže byť tvrdá ako vápenná voda, alebo mäkká ako dažďová voda. Surová voda obsahuje milióny vírusov a baktérii, ktoré sú husto obývané v každej kvapke. Podľa Enviromenmental Protection Agency (EPA) môžu v súčasnosti chemikálie z našich riek spôsobovať rakovinu! (Rakovinu spôsobujú víry. pozn.autora)

Pravdou je, že vhodne chlorovaná voda zabíja väčšinu zárodkov a vírusov, ale taktiež zabíja bunky nášho tela, ak sa jedná o čistý chlór, zlúčeniny chlóru nie sú poväčšine nebezpečné, napr. Clorid sodný, čo je kuchynská soľ.

 3. PREVARENÁ VODA NIE JE RIEŠENIE

Niektorí predstavitelia zaoberajúci sa zdravím odporúčajú prevarenú vodu. Prevarením sa neodstránia anorganické minerály, hoci to zničí baktérie v surovej vode, ak ju necháme vrieť aspoň 20 minút.´

 4. MÄKKÁ VODA

Niektoré mestá čerpajú vodu z riek a jazier alebo z horských priehrad a nazývajú to “mäkká voda” .Táto voda je stále tvrdá. Je “mäkká” len v porovnaní s minerálnymi vodami z prameňov.

 5. NEČISTOTA DAŽĎOVEJ VODY

Dažďová voda, ktorá bola destilovaná slnečným teplom, by nemala obsahovať žiadne minerálne látky a žiadne choroboplodné zárodky. No keď padá z oblakov v podobe dažďa, padá cez vzduch plný baktérií, prachu, dymu, chemikálií, špiny a minerálov. Dokiaľ dopadne na zem ako dažďová voda, je nasiaknutá rozkladajúcimi sa látkami, nečistotami a chemikáliami, čo spôsobuje jej žlto-biele zafarbenie. Aj keď dažďová voda a voda zo snehu boli v dávnej minulosti dobrými zdrojmi vody a slúžili aj ako liek, v súčasnosti to už kvôli znečisteniu nie je pravda.

 6. SNEH JE NEČISTÝ

Snehová voda je roztopený sneh. Taktiež obsahuje minerály, chemikálie a rádioaktívny spád ako Stroncium 90. Sneh je zamrazený dážď, no zamrazenie nezničí baktérie. Sneh vyzerá biely a čistý, ale obsahuje tak isto veľa zárodkov, minerálov a znečisťujúcich látok ako dažďová voda. Pamätáte na špinu čo ostane na jar, keď sa sneh roztopí? Skúste roztopiť aj ten najčisťejší sneh a všimnite si nečistoty vo vode. Každá snehová vločka obsahuje nejakú formu vzdušného znečistenia.

 7. FILTROVANÁ VODA MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÁ

Filtrovaná voda je taká, ktorá prešla cez veľmi jemné cedidlo, aktivovaný uhlík, alebo inú mechanickú bariéru. Používanie filtrovanej vody je stále dosť populárne. Niektorí ľudia si myslia, že voda, ktorá prešla cez filter, je vyčistená. Veria, že filter nepustí zbytočné látky a choroboplodné zárodky, ktoré sa vo vode nachádzajú. Síce je pravda, že chlór, niektoré neaktívne látky a ďalšie syntetické chemikálie sú pomocou filtra odstránené, ale neexistuje žiaden filter, ktorý by mohol zabrániť baktériam alebo vírusom prejsť cez sieťku. Každý pór aj najmenšieho filtra je dosť veľký na to, aby cez neho prešli milióny baktérii!

Navyše, hnilobné látky sa zhromažďujú na spodku každého filtra.Tá je vynikajúcou

živnou pôdou pre baktérie. Potom, čo sme filter používali niekoľko dní, filtrovaná

voda obsahuje ešte viac baktérii ako tá, čo chceme prefiltrovať. “Baktérie sú

znásobené miliónkrát vďaka nazbieranej špine na filtroch a spláchnuté filtrovanou

vodou”, tvrdí doktor Browna Landore.

Isto ste už počuli o reverznej osmóze. V tomto procese prejde surová voda cez polopriepustnú membránu, ktorá surovú vodu prečistí. Reverzná osmóza odstráni vysoké percento rozpustenej pevnej látky tak dobre, ako ďalšie kontaminanty A KEĎ JE TENTO FILTER NOVÝ, výsledok sa často blíži k čistote destilovanej vody. Stupeň čistoty vody sa však veľmi líši, záleží od typu a stavu zariadenia, ktoré používame a účinnosť zariadení s filtrom sa znižuje jeho používaním. Niekedy veľmi dramaticky!

 8.  De-IONIZOVANÁ VODA MÔŽE SPÔSOBIŤ VÍRUSOVÚ INFEKCIU

Voda spracovaná de-ionizovanou metódou efektívne odstráni minerály a je z tohoto hľadiska porovnateľná s destilovanou vodou. Avšak stáva sa chovnou pôdou pre baktérie, pyrogénne látky a vírusy. Chyba tohoto systému spočíva v živicových ložiskách, ktoré sa môžu stať vychýrenými živnými pôdami. Z toho dôvodu nie je rozumné piť takúto vodu.

 9.  ZÁZRAK VŠETKÝCH VÔD - DESTILOVANÁ VODA

Destilovaná voda je taká, ktorá bola zmenená na paru tak, že prakticky všetky jej nečistoty boli odstránené (narastajúca para nemôže prenášať minerály a ďalšie rozpustné tuhé látky - nebude prenášať choroboplodné zárodky, mŕtvé či živé). Neskôr sa kondenzáciou premení na čistú vodu. Destilácia je jediná najefektívnejšia metóda čistenia vody. Je to jediná voda, čo je čistá a môže sa pochváliť titulom H2O. Je to jediná voda očistená od všetkých nečistôt. Jediná cesta, aby sme si boli istí, že pijeme čistú vodu zbavenú nečistôt je piť iba destilovanú vodu. Destilácia je proces, pri ktorom sa tekuté látky pôsobením tepla premenia na plynné a pôsobením chladu sa plyny skvapalňujú. Ak voda obsahuje napr. metylalkohol, ten sa odparí a skondenzuje na začiatku destilácie. (Takže ja si dovolím tvrdiť, že ani destilovaná voda nie je úplne čistá. pozn.autora)

Destilovaná voda je voda najčistejšieho druhu. Je bez vône, bez farby a chuti. Reguluje teplotu tela tým, že mu pomáha odstraňovať (odvádzať)  prebytočné teplo, ktoré vzniká príjmom cca 3,000 kalórii každý deň. Voda chráni telo pred spálením. Odplavuje nadbytočné a toxické produkty z tela.

 

NAJÚŽASNEJŠIA FUNKCIA DESTILOVANEJ VODY

Destilovaná voda sa v tele správa ako rozpúšťadlo. Rozpúšťa zložky jedla tak, aby

mohli byť vstrebané a prijaté do každej bunky. Rozpúšťa anorganické minerálne

látky (kamene) uložené v tkanivách tela tak, aby tieto látky mohli byť odstránené v procese detoxokácie. Destilovaná voda je jedna z najohromnejších rozpúšťadiel na Zemi - jediná, ktorú môže telo prijať bez poškodenia tkanív. Jej užívaním je možné rozpustiť anorganické minerály, kyslé krištály a ďalšie nadbytočné produkty z tela bez poškodenia tkanív.

 

ANORGANICKÉ USADENINY MINERÁLOV MUSIA BYŤ ODSTRÁNENÉ

Pamätajte, že najväčší vedci teraz nie len pripúšťajú, ale aj trvajú na tom, že staroba a dokonca i smrť (ak to nie je nehoda) sú následkom oxidácie kvôli nahromadeným a neodstráneným jedom v tele.

Slávny doktor Alexis Carrel spravil srdcové tkanivo očividne nesmrteľným pomocou pravidelného vyplavovania bunkových odpadov.

 

ČISTÁ VODA JE TVOJE ZÁCHRANNÉ LANO

Počas destilácie je voda separovaná prakticky od všetkého, čo sa v nej nachádza, a stáva sa čistou. Keď sa dostane do tela, opäť nazbiera anorganické minerálne usadeniny nahromadené v kíboch, tepnových stenách, dutinách, kanálikoch a vlastne všade, kde sa usadeniny nachádzajú a začne ich vyplavovať. Žlčové a obličkové kamene sa stávajú čoraz menšími, až kým bezpečne neprejdú cez kanáliky. Kúsok po kúsku je bolesť z artritídy menšia, keďže sa kíby stanú viac ohybné a pohyblivé. Cievy sa stanú viac elastické a krvný tlak sa prikloní viac k normálu. Postupne sa vyhliadky na život stanú viac svetlé a - ambície začnú narastať, keď vŕzgajúce hojdacie kreslo nahradí SIEŤ GOLFOVÝCH KLUBOV.

Prekvapujúci fakt na zapamätanie je, že voda priťahuje hlavne anorganické minerály. Organické minerály ostávajú v tkanivách, kam aj patria. Toto je úžasný fakt BOŽSKÝCH ÚVAH. Nenarodili sme sa, aby sme zomreli, ale aby sme žili! Tento fakt je ľahko dokázateľný. Cievy na rontgenoch sa nikdy nezobrazia, pokiaľ tam nie sú vápnikové nánosy na ich stenách. Nie je snáď toto dôkaz, že máme minerálne nánosy dokonca v kanálikoch, pozdĺž ktorých prúdi neustále krv? Takto tvrdá voda nesie nehybné minerály do tela a destilovaná voda zase von - je to take jednoduché. Existuje len jediná cesta ako vyčistiť telo a pomôcť zamedziť chorobám a to je pomocou destilovanej vody.

 

DESIVÁ PRAVDA

Priemerná osoba vypije okolo 4 litrov vody za deň. Započítané sú aj šálky kávy,

čaju, nealkoholických nápojov, jedla a ostatnej vody - tieto 4 litre teda nie sú veľa.

Štyri litre denne znamená, že priemerná osoba vypije 450 pohárov tuhých látok za celý život. Tieto pevné častice sa nachádzajú aj v našich zvlhčovačoch, čajníkoch a rýchlovarných konviciach. Zamyslite sa nad tým, 450 pohárov anorganických minerálnych látok – kameňov vo vašom tele počas života. Preto sa pomaly stávate skamenelinou, tak pomaly, že si to nedokážete ani všimnúť.

Čo teda urobí telo s týmito látkami? Začne vytvárať tenulinký film pozdĺž tvojich stien zažívacieho traktu. Akonáhle je vytvorená prvá vrstva, ďalšia vrstva sa utvorí už oveľa ľahšie, až kým sa neupevní. Jeden z prvých dôsledkov je zápcha, problém miliónov ľudí. Ďalší nános sa vyskytne tam, kde je najnižší krvný tlak ako napríklad v kĺboch ako (artritída alebo dna), pozdĺž ciev (kôrnatenie), v žilách (kŕčové žily), v pľúcach (emfyzém). Takisto často pokryjú aj čisté šošovky oka, čo má za následok sivý zákal. Zelený zákal - obávaná očná choroba, môže byť taktiež dôsledok tvrdej vody. Tak isto môže viesť k zvýšeniu očného tlaku. Nikdy sa nenašla príčina vzniku zeleného zákalu. Môžu to byť minerálne usadeniny.

Pacienti so zeleným zákalom pili vodu s extrémnou tvrdosťou. Destilovaná voda je jediná možná dlhodobá prevencia.

ZMAGNETIZOVANÁ VODA

V zmagnetizovanej vode sa usporiadajú len magnetické materiály. Nastáva u nej k zlepšeniu parametrov, ale len u magnetických látok. Ostatné minerály, baktérie, víry, plesne a kvasinky nepodliehajú magnetizácii tak, aby to malo výrazný vplyv na kvalitu pitnej vody.

VODA V OVOCÍ

Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať k destilovanej vode je jedenie ovocia. V ovocí je obrovské množstvo prírodne destilovanej vody. Jedenie ovocia, alebo pitie čerstvo odstredenej ovocnej šťavy, je ideálnym riešením. Varené, pasterizované, zavárané, alebo ináč tepelne spracované ovocie tieto blahodárne účinky stráca.

 

CUKROVKA

Paul Brinkman sa začal zaujímať a piť destilovanú vodu, odkedy ho začala znepokojovať cukrovka. Predstavte si prekvapenie, keď si zmeral stav hladiny cukru v krvi a bol v poriadku. Taktiež to prekvapilo aj jeho doktora. Podľa vydania Merck´s Manual, presná príčina cukrovky nie je známa. Medzi príčiny patrí nedostatočná produkcia inzulínu beta bunkami Langenharsových ostrovčekov. Bunky sú nažive - ibaže nefungujú. Doktor Landone tvrdí, že minerálne usadeniny izolujú bunky filmom z minerálov tak, že nie sú schopné fungovať.

 

RAKOVINA

Destilovaná voda však rozpúšťa mnohé toxické látky, ktoré podporujú rakovinu.Víry rakoviny sú pri dostatku vody v bunke vyplavované a vylúčené z tela.

 

OBEZITA

Doktor Landone dôrazne tvrdí, že kto pije destilovanú vodu, by sa mal skôr či neskôr vrátiť na svoju normálnu váhu. Dôvody: film vytvorený z tvrdej vody uväzní bunky, pričom sa tkanivá stanú nasýtené vodou. Zadržiavanie tekutiny v tele je hlavnou príčinou obezity. Destilovaná voda opäť prebúra bariéru na bunke, ktorá prebytočnú vodu vypustí a telesná váha sa vráti do normálu. Doktor Landone si udržal svoju váhu počas celých svojich 98 rokov. Tí čo si sledujú váhu schudnú, bez ohľadu na to, na akej diéte sú, ak budú piť 4-6 pohárov destilovanej vody pol hodinu pred každým jedlom. Funguje to zázračne. Prečo nevyskúšať!

 

Pitím vody sa telo zbavuje nie len nepotrebných minerálov, ale aj baktérií, vírov a plesní. Ak už máte nejakú chorobu, pitie vody je najlepším liekom z prírodnej lekárne, ktorý nepýta účet.

 

55 - 65% ľudí je chronicky dehydrovaných - má deficit vody. Pri 35% ľudí je pocit smädu tak slabý, že ho často zamenia s pocitom hladu a jedia aj vtedy , keď by im stačilo vypiť pohár vody - mnohí preto priberajú. Podľa výskumov Washingtonskej univerzity pohár vody nastálo znižoval pocit hladu u 100% ľudí držiacich diétu.
Prvoradým pôvodcom dennej únavy je nedostatok vody. Prebiehajúce výskumy dokázali, že pri bolestiach chrbta, svalov denne 8 -10 pohárov vody zníži bolesti u 80% pacientov. Už 2% strata vlahy v organizme môže ovplyvniť krátkodobú pamäť, môže pôsobiť problémy pri vykonávaní základných životných činností, poruchy sústredenia pri čítaní textu na monitore, alebo vytlačenej strane. Denné vypitie 5 pohárov vody znižuje nebezpečenstvo vzniku rakoviny hrubého čreva o 45%, rakoviny prsníka o 79% a rakoviny močového mechúra o 50 %. Naozaj piješ toľko vody, koľko by si mal? Vo všeobecnosti 8 - 10 pohárov vody je pre organizmus nevyhnutný. A viete prečo voda? Vodu ľudské bunky absorbujú priamo, všetky ostatné tekutiny sú \\"potrava\\" a musia byť pred absorbciou spracované žalúdkom.

Nápoje ako je káva, čaj, mlieko, minerálky, pivo, víno, alkohol /alkohol bunky prímajú priamo bez nutnosti trávenia/, pasterizované džúsy telo spracováva ako potravu a zaťažujú tráviaci systém, čím odoberajú telu potrebnú energiu na detoxikáciu.

Vyberte sa do prírody, nájdite si prameň vody, napite sa a naberte si z neho do sklenenej nádoby domov. Okrem vody si odnesiete kúsok pokoja v duši a donesiete ho k svojim blízkym.

ÚPRAVA VODY POMOCOU MMS (Miracle miricle suplement - zázračný minerálny roztok)

SPINOVANIE VODY

Ďalšia úžasná metóda úpravy vody, ktorá upraví rotáciu elektrónov tak, aby rotovali ako rotuje voda v prírode. Voda, ktorá prešla potrubím zmenila svoju rotáciu a pre náš organizmus má nepríjemné následky v podobe chorôb.

 
David Kaas říká, že když začal spinovat své pití, zbavil se postupně a zanedlouho svých nemocí i své těžké nadváhy, bez diety a cvičení. Začaly mu opět růst vlasy a dostaly opět barvu.Je zdravý a aktivní, a stejně tak jeho přátelé, kteří dali na jeho radu. Napsal knihu Farmer Physics a natočil několik videí, (viz dole pod článkem), kde sděluje podstatu metody. Pokud se ho chcete na něco zeptat, můžete mu napsat do komentářů na youtube.

a ešte video s čekými titulkami: https://www.youtube.com/watch?v=F054MSUzgHU

Na spinovanie vody sú  aj negatívne názory, tak je potrebné poznať aj opačné názory:

https://karolinaloskotova.blog.cz/1108/co-rikam-na-spinovanou-vodu

 

Aj MMS má nevýdanú vlastnosť pretvoriť vodu na liek. Vlastnosť chlórdioxidu je až neuveriteľná. Ničí baktérie, plesne, víry, kvasinky. Neutralizuje hormóny a jedy. Viaže na seba nestráviteľné formy prvkov. Napomáha metabolizmu pri detoxikácii organizmu. Prinavráti vode jej čistotu.

Zdravie je príjemnejšie, ako choroba.

 

Vinikajúci ruský film o vode: https://onenesscentrum.cz/

 

Fotografia použitá podľa Creative Commons szeke  © 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode