Zdravé úsporné vykurovanie

REGULÁTORY NAPÄTIA

Na tejto prezentácii si môžete pozrieť ako funguje regulátor napätia a jeho výhody pre používateľov.

Momentálne je v ponuke päť výkonových tried od 80A do 350A. Pracuje sa na vývoji nižších výkonov postačujúcich na rodinné domy a byty.

ComEC
JE UNIVERZÁLNY REGULÁTOR SPOTREBY URČENÝ
NA KOMERČNÉ POUŽITIE, KTORÝ USPORÍ AŽ 18 %
ELEKTRICKEJ ENERGIE.

• dynamicky reguluje a stabilizuje napätie spotrebičov v priestore a generuje okamžité úspory
energie
• zvyšuje kvalitu elektrickej energie a znižuje náklady na údržbu
• možnosť montáže na stenu


REGULÁCIA A OPTIMALIZÁCIA NAPÄTIA
Hlavné napätie dodávané v sieti obvykle kolíše v rozpätí ±10 %. Úroveň napätia závisí od odberu elektrickej
energie, kvality elektrickej infraštruktúry a vzdialenosti budovy od hlavného transformátora. Kolísanie napätia,
predovšetkým prepätie, môže mať negatívny vplyv na elektrické spotrebiče, osvetľovacie sústavy a elektronické
zariadenia. Regulátor spotreby ComEC dynamicky reguluje výšku napätia tak, aby zabezpečil optimálnu úroveň
dodávaného napätia, čím predchádza poruchám na zariadeniach a predlžuje ich životnosť.

ENERGETICKÉ ÚSPORY
Elektrické zariadenia a spotrebiče dostupné na trhu sú konštruované pre prácu v rozpätí napätia od viac ako 240
V po menej ako 220 V. Vysoké napätie spôsobuje neefektívne používanie zariadenia, zvýšené straty a plytvanie
energiou. Zariadenie ComEC reguluje dodávané napätie, pričom zlepšuje celkovú energetickú účinnosť znížením
napätia až o 20 V a jeho stabilizáciou na úrovni, pri ktorej bude zariadenie pracovať najúčinnejšie. Prevádzka
elektrického zariadenia so zníženým a stabilizovaným napätím generuje energetické úspory vo výške až 18 %.
Regulátor spotreby ComEC okrem toho znižuje straty a poskytuje rýchlu návratnosť vašej investície.

TECHNOLÓGIA A KONŠTRUKCIA NOVEJ GENERÁCIE
Jadro systému ComEC je založené na patentovanej technológii transformátorov ovládaných mikroprocesorom. Na
rozdiel od viac závitových transformátorov je systém ComEC nákladovo výhodným a vysoko spoľahlivým
riešením malých rozmerov, ktoré pri zvyšovaní energetickej účinnosti nerobí kompromisy v kvalite elektrickej
energie.

VYŠŠIA KVALITA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Systém ComEC priaznivo vplýva na kvalitu elektrickej energie. Elektrickým obvodom dodáva čistú sínusovú vlnu,
neobsahuje harmonické kmity a má takmer nulové celkové harmonické skreslenie, čím redukuje poruchy
elektrických zariadení. Regulácia napätia pre induktívne záťaže ako napr. klimatizácie, kompresory a čerpadlá
pomáha znižovať jalový výkon (KVAR), čím prispieva k ochrane životného prostredia a minimalizuje riziká
penalizácie od poskytovateľov elektrickej energie.
Stanislav Kotlárik | Gen.M.R.Štefánika 76 | 911 01 Trenčín | Slovak Republic
Tel.: +421 902 302 923 | info@kurenarskadieta.eu.sk | www.kurenarskadieta.eu.sk

VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ
Odolná konštrukcia regulátora spotreby ComEC zaručuje maximálnu robustnosť. ComEC dobre znáša rušivé
elektrické prostredie a zvláda aj náročné klimatické podmienky. Na ešte dôkladnejšiu elimináciu rizika poruchy má
regulátor ComEC zabudovaný ochranný mechanizmus - automatický a manuálny bypass a ochranu výstupného
okruhu.

POUŽITIE
Hotely, obchodné domy, čerpacie stanice, obchody, rýchle občerstvenie a reštaurácie, kaviarne, fitness centrá,
 nemocnice, polikliniky, školy, telocvične, kancelárske budovy, byty, rodinné domy.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA INŠTALÁCIA
Regulátor ComEC sa inštaluje za hlavný istič budovy, pričom dodáva elektrickú energiu do všetkých okruhov a
záťaží. Určenie a výber správneho modelu regulátora ComEC je jednoduché, vyžaduje si len zosúladenie
výkonnostnej triedy regulátora ComEC so vstupným ističom. Inštalácia zariadenia ComEC si nevyžaduje žiadne
zmeny na existujúcej elektrickej infraštruktúre alebo kabeláži.

PODPORUJE VŠETKY DRUHY ZÁŤAŽE
Keďže regulátor ComEC znižuje a stabilizuje napätie zo zdroja, výhodou sú okamžité úspory. Každý druh záťaže
generuje úspory v určitom rozsahu, napríklad:

TYP ZÁŤAŽE ÚSPORY:
Výbojkové osvetľovacie systémy:


Žiarivky a výbojky s vysokou svietivosťou s elektromagnetickým predradníkom úspora 18% - 21%


Časované alebo neustále fungujúce vyhrievacie zariadenie úspora 10% - 16%


Chladničky a mrazničky úspora 6% - 14%


Kuchynské spotrebiče, kávovary, čajové kanvice, hriankovače, mikrovlnné rúry úspora 8% - 16%


Klimatizačné jednotky a ventilácia 4% - 7%


Induktívne záťaže – motory, čerpadlá, kompresory a pod. úspora 2% - 4%


Elektronické a počítačové vybavenie, osvetľovacie systémy s elektronickým predradníkom, inventory úspora 1% - 3%

 

ComEC 80A           

ComEC 125A         

ComEC 160A        

ComEC 250A        

ComEC 350A         

ComEC_prezentacia.pdf (1,1 MB)

Fotografia použitá podľa Creative Commons szeke  © 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode